Velký zeměvid objeven!

Je tomu sotva několik dní, co bylo v zatuchlém podzemí drvetského kláštera Paní všeho čistého objeveno zpuchřelé kožené pouzdro zalepené voskem. Poklad, který skrývalo, se neleskl zlatem, jeho cena však je nad všechny denáry světa.

„Velký zeměvid království, knížectví a pokrajin, item na tři tucty velkých měst, šestmezcítma znaků a potvorů bezpočet, které na svých cestách navštívil, spatřil a potkal mistr Darměj Nadvědílo ze Svinibrodu.“

Tak zní celý název ručně kreslené a kolorované mapy k Letopisům Vukogvazdské družiny. Na rozdíl od ostatních fantastických map, Velký zeměvid mistra Darměje Nadvědíla vychází ze skutečných kartografických prací přelomu středověku a novověku a stejně jako ony místo měřítka a vzdáleností upřednostňuje příběhy, symboliku a skryté významy zobrazených výjevů.

„Nadchnut příkladem slavných vílů, mistr Darměj Nadvědílo ve službách Jejího Veličenstva Galky, vojvodkyně poljanské, pilně studoval krajiny známé i neznámé, by skrze velkou píli a oddanost zeměvid tento k potěše bohů a užitku moudrých zhotovil a načrtl.“

Výpravná mapa zobrazuje nejen všechny takzvané středové země jako jsou Adernach, Bukovina a Poljana včetně jejich panovníků, ale také sousedící državy. Zeměvid je lemován více než dvěma tucty znaků a je v rámci fantastických map nejen kartografickým unikátem, ale i heraldickým skvostem. Po vzoru jiných starých map nese v zápatí prázdné štítky, do kterých si může majitel tohoto vzácného kousku nakreslit svůj znak nebo vepsat své iniciály.

„Všem, již z vůle bohů vládnou a své záležitosti moudře spravují, je třeba zasvětit se studiu dějepraví a zemězpytu a skrze poznání díla slavných mužů a míst, na nichž tito své velké činy vykonali, získat přístup ke královstvím, národům a městům a poznat množství rozličných a pozoruhodných zvyků, prostředí ba i podnebí po celém širém světě.“